خطبه غدیر(۱۰)

شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1387 10:01 ق.ظ نویسنده: هادی نظرات: 5 نظر چاپ

هان مردمان! همانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم خدایی است. پس زائران خانه خدا و عمره کنندگان بر  صفا و مروه بسیار طواف کنند. هان مردمان! در خانه خدا حج گزارید که هیچ خاندانی داخل آن نشد مگر بی نیاز شد و مژده گرفت، و کسی از آن روی بر نگردانید مگر بی بهره و نیازمند شد. هان مردمان! مومنی در موقف (عرفات ، مشعر ،منا) نماند مگر اینکه خدا گناهان گذشته ی او را بیامرزد و بایسته است که پس از پایان اعمال حج (با پرونده ای پاک) کار خود را از سر گیرد .هان مردمان! حاجیان دستگیری شده اند و هزینه های سفرشان جبران میشود و جایگزین آن به آنان خواهد رسید.و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد .هان مردمان! خانه خدا را با دین کامل و دانش ژرفای آن دیدار کنید و از زیارتگاهها جز با توبه و بازایستادن (ازگناهان) بر نگردید.هان مردمان! نماز را به پا دارید و زکات بپردازید همان سات که خداوند عزوجل امر فرموده. پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد بردید ، علی صاحب اختیار و تبیین کننده ی بر شماست. خداوند عزوجل او را پس از من امانتدار خویش در میان آفریدگانش نهاده. همانا او از من و من از اویم. و او و فرزندان من از جانشینان او، پرسش های شما را پاسخ دهند و آنچه را نمیدانید به شما می آموزند.

هان! روا و ناروا بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در اینجا یکباره به روا فرمان دهم و از ناروا باز دارم .از این روی مامورماز شما بیعت بگیرم که دست در دست من نهید در مورد پذیرش آنچه از سوی خداوند آوردهام  در باره علی امیر المومنین و اوصیای پس از او که آنان از من و اویند و این امامت تا روزی است که او با خداوند قدر و قضا دیدار کند.

هان مردمان!شما را به هر گئنه روا و ناروا راهنمایی کردم و از آن هرگز بر نمی گردم. بدانید و آگاه باشید! آنها را یاد کنید و نگه دارید و یکدیگر را به آن توصیه نمایید و در آن(احکام خدا) دگرگونی راه ندهید. هشدار که دوباره میگویم: بیدار باشید ! نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و امر به معروف این است که به گفته ی من (درباره ی امامت) برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری سخنان من بازدارید، همانا سخن من فرمان خدا و من است و هیچ امر به معروف و نهی از منکری جز با امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد.

هان مردمان! قرآن بر شما روشن میکند که امامان پس از فرزندان اویند و من به شما شناساندم که آنان از او و از من اند. چرا که خداوند در کتاب خود میگوید: ((امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد...)) و من نیز گفته ام که : ((مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید، گمراه نخواهید شد.)) هان مردمان! تقوا را، تقوا را رعایت کرده از سختی رستخیز بهراسید همان گونه که خداوند عزوجل فرمود: ((البته زمین لرزه ی روز رستاخیز حادثه ای بزرگ است...)) مرگ، قیامت و حساب و میزان و محاسبه ی در برابر پروردگار جهانیان و پاداش کیفر را یاد کنید. آن که نیکی آورد ،پاداش گیرد. و آن که بدی کرد ، بهره ای از بهشت نخواهد برد.