X
تبلیغات
زولا

خطبه غدیر (۲)

شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1386 07:10 ق.ظ نویسنده: هادی نظرات: 0 نظر چاپ

و اکنون به عبودیت خویش و پروردگاری او گواهی می دهم و وظیفه خود را در آنچه وحی شده انجام می دهم. مبادا که از سوی او عذابی فرود آید که کسی را یارای دور ساختن آن از من نباشد هر چند توانش بسیار و دوستی اش (با من) خالص باشد- معبودی جز او نیست- چرا که اعلام فرموده که اگر آنچه (درباره علی) نازل کرده به مردم نرسانم ،وظیفه رسالتش را انجام نداده ام  و خداوند تبارک و تعالی امنیت از (آزار) مردم را برایم تضمین کرده و البته که او بسنده و بخشنده است. پس آنگاه خداوند چنین وحی ام فرستاد:

به نام خداوند همه مهر مهرورز . ای فرستاده ما آنچه از سوی پروردگارت  در باره علی و خلافت او بر تو فرود آمده بر مردم ابلاغ کن  وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای و او تورا از آسیب مردمان نگاه می دارد.

هان مردمان! آنچه بر من فرو آمده در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان میکنم :همانا جبرئیل بر من سه مرتبه فرود آمداز سوی سلام،پروردگارم-که تنها او سلام است-فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن ابی طالب برادر،وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من است. جایگاه او نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است.لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود .او (علی) صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است  و پروردگارم آیه ای بر من نازل فرموده که:تنها و تنها ولی، صاحب اختیار و سرپرست شما ،خدا و پیامبر او و ایمانیانی هستند که نماز به پا میدارند. و در حال رکوع زکات می پر دازند. و همانا علی بن ابی طالب نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است  و من از جبرئیل در خواستم که از خداوند سلام اجازه کند و مرا از این ماموریت معاف فرماید. زیرا کمی پرهیزکاران  و فزونی منافقان و دسیسه ملامتگران و مکر مسخره کننده گان اسلام را می دانم. همانان که خداوند در کتاب خود در وصفشان فرموده :به زبان آن را میگویند که در دلهایشان نیست و آن را اندک و آسان می شمارند حال آنکه نزد خداوند بس بزرگ است. و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدان جا که مرا اذن (سخن شنو و زود باور) نامیده اند. به خاطر همراهی افزون علی با من و رویکرد من با او و تمایل و پذیرش او از من تا بدانجا که خداوند در این موضوع آیه ای فرو فرستاده : و از آنانند کسانی که پیامبر را می آزارند و می گویند: او سخن شنو و زود باور است .

بگو:آری سخن شنو است .-علیه آنان که گمان میکنند او تنها سخن میشنود- لیکن به خیر شما است ، او (پیامبر صلی الله علیه و آله) به خدا ایمان دارد و مومنان را تصدیق می کند و راستگو می انگارد.

و اگر میخواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا به آنان اشارت کنم و یا مردمان را به سویشان هدایت کنم (که آنان را شناسایی کنند) می توانستم، لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب فرو بستم .با این حال خداوند از من خشنود نخواهد شد مگر اینکه آنچه در حق علی فرو فرستاده به گوش شما برسانم .سپس پیامبر صلی الله علیه و آله  چنین خواند : ای پیامبر ما!آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده –در حق علی- ابلاغ کن و گرنه کار رسالتش را انجام نداده ای و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه میدارد.